Veel gestelde vragen

Wat is een WA autoverzekering?

De afkorting WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid en dit betekent dat deze autoverzekering de schade dekt waarvoor de bestuurder van de auto wettelijk aansprakelijk is. Oftewel, de verzekering vergoedt de kosten voor de schade die de bestuurder heeft berokkend aan anderen. Hiervoor is vaak een maximum bedrag vastgesteld. Wettelijk ligt dit bedrag rond de miljoen euro per slachtoffer en 5 miljoen euro per ongeval. Wanneer er schade aan de eigen auto is of wanneer de bestuurder zelf schade heeft opgelopen, dan wordt dit niet vergoed.

Wat is een WA autoverzekering + beperkt casco?

Deze autoverzekering biedt een iets uitgebreidere dekking dan de WA autoverzekering. Niet alleen wordt de schade aan anderen waaraan de bestuurder schuldig is vergoed, ook enkele soorten schade aan de eigen auto worden door deze verzekering gedekt. Met ‘casco’ wordt de eigen auto bedoeld. Zoals de naam ‘beperkt casco’ al zegt, gaat het hier om een beperkte dekking van de eigen auto. Over het algemeen wordt met deze autoverzekering de schade vergoed die het gevolg is van gebeurtenissen als: brand, ontploffing, diefstal, botsing met dieren, ruitbreuk, storm, overstromingen, blikseminslag of andere natuurverschijnselen. Houd er rekening mee, dat de exacte dekking per verzekeraar kan verschillen.

Wat is een WA autoverzekering + volledig casco?

Dit is een autoverzekering met een uitgebreidere dekking dan de WA autoverzekering en de WA autoverzekering + beperkt casco. Op de eerste plaats wordt de schade vergoed die u met uw auto aan anderen toebrengt, maar daarnaast wordt ook een groot deel van de schade aan uw eigen auto vergoed.

De volgende oorzaken van schade aan uw eigen auto worden door de meeste verzekeraars gedekt met een WA autoverzekering + volledig casco: brand, ontploffing, diefstal, botsing met dieren, ruitbreuk, storm, overstromingen, blikseminslag of andere natuurverschijnselen, botsing, van de weg raken, slippen, schade door technische mankementen aan uw auto en vandalisme.

Dekt een All Risk autoverzekering alle schade?

Een all risk autoverzekering is een andere benaming voor de WA autoverzekering + volledig casco. Hoewel deze autoverzekering een zeer uitgebreide dekking biedt, wordt niet alle schade vergoed. Schadesoorten die niet worden vergoed zijn onder meer: opzettelijke schade, schade veroorzaakt door een bestuurder onder invloed van alcohol of drugs, de gebruikelijke slijtage van een auto, waardevermindering van de auto, schade door molest en atoomkernreacties.

Autoverzekering opzeggen bij verkoop?

Een autoverzekering kun je opzeggen bij de verkoop van je auto. Het enige wat je hoeft in te leveren bij je verzekeraar is een vrijwaringsbewijs. Een vrijwaringsbewijs is het bewijs dat de auto niet meer op jouw naam staat.

Waarom betaalt mijn buurman met dezelfde auto een lagere premie bij dezelfde verzekeraar?

Dat kan gebeuren, omdat de hoogte van de premie van uw autoverzekering van verschillende factoren afhankelijk is. Behalve dat er wordt gekeken naar het gewicht van uw auto en de cataloguswaarde of dagwaarde, kijkt een verzekeraar voor het bepalen van de premie ook naar het type dekking dat u wenst, uw schadevrije jaren, het aantal kilometers dat u per jaar rijdt, de regio waar u woont en uw leeftijd.

Hoe weet ik hoeveel schadevrije jaren ik heb opgebouwd?

Wanneer u uw autoverzekering opzegt, geeft uw autoverzekeraar uw schadevrije jaren door aan de elektronische databank Roy-data. Deze regeling bestaat sinds 1 september 2007. Daarnaast zal uw autoverzekeraar ook aan u een bericht sturen met daarin het aantal schadevrije jaren dat u hebt opgebouwd.

Wat zijn de gevolgen wanneer iemand zonder autoverzekering schade aanricht?

Het is verplicht om voor elke auto een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Op deze manier is iedereen die schade krijgt door de schuld van de bestuurder van een andere auto altijd verzekerd dat zijn of haar schade wordt vergoed. Mocht het gebeuren dat de auto die schade aanricht niet verzekerd is, dan dient de veroorzaker van de schade zelf de schade te vergoeden. Is deze persoon niet in staat om deze kosten te betalen, dan kan de benadeelde zich wenden tot het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wat moet ik doen als ik niet weet wie de schade aan mijn auto heeft veroorzaakt?

Op de eerste plaats dient u in een dergelijk geval naar de politie te gaan om een proces verbaal op te laten maken. Misschien kan de politie helpen om erachter te komen wie de schuldige is. Lukt dat niet, dan kunt u met het proces verbaal naar het Waarborgfonds Motorverkeer stappen. Dit fonds zal in de meeste gevallen de schade vergoeden. Hebt u een WA autoverzekering + volledig casco afgesloten, dan zal uw verzekeraar de schade vergoeden.

Is mijn autoverzekering ook in het buitenland geldig?

Over het algemeen bieden autoverzekeringen ook dekking in het buitenland. Wilt u zeker weten of uw autoverzekering ook geldig is in het land waar u met de auto naartoe gaat, raadpleeg dan de groene kaart. Hierop staat vermeld in welke landen uw autoverzekering geldig is. U kunt ook contact opnemen met uw verzekeraar.

Zijn mijn aanhanger of caravan ook meeverzekerd wanneer ik een autoverzekering afsluit?

Ook de schade die u met een aanhanger of een caravan achter uw auto veroorzaakt valt onder de WA autoverzekering. Loopt de aanhanger of caravan ook schade op, dan worden deze kosten niet vergoed. Hiervoor dient u een aparte verzekering af te sluiten.

Hoe weet ik of ik de goedkoopst mogelijke premie betaal?

Het is vandaag de dag heel gemakkelijk om de premies van verschillende autoverzekeringen online te vergelijken. Als u veel schadevrije jaren hebt opgebouwd kan de korting op uw premie oplopen tot wel 70% of 80%.